Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Plaatselijk Belang Nij Beets

Plaatselijk Belang Nij Beets

Coördineert de dorpscanon van het dorp Nij-Beets

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: ye4hw8@kpnmail.nl

Tekst: © Plaatselijk Belang Nij Beets • Foto: ©