Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Plaatselijk belang Oosterbierum

Plaatselijk belang Oosterbierum

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: k.groendijk@ziggo.nl

Tekst: © Plaatselijk belang Oosterbierum • Foto: ©