Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Plaatselijk Belang Ravenswoud

Plaatselijk Belang Ravenswoud

Coordineert de dorpscanon van het dorp Ravenswoud. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: samanthavandersluis@gmail.com

Tekst: © Plaatselijk Belang Ravenswoud • Foto: ©