Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Smelnes Erfskip

Smelnes Erfskip

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: voorzitter@smelneserfskip.nl

Tekst: © Smelnes Erfskip • Foto: ©