Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Stichting Amelander Musea

Stichting Amelander Musea

Coördineert de dorpscanons van de dorpen Buren, Hollum, Nes, Ballum. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: amelandermusea.jtdejong@planet.nl

Tekst: © Stichting Amelander Musea • Foto: ©