Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Stichting Bildts Aigene

Stichting Bildts Aigene

Coördineert de dorpscanons van de dorpen Nij Altoenae, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Oudebildtzijl,Vrouwenparochie en Westhoek. nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: sikretaris@bildtsaigene.nl

Tekst: © Stichting Bildts Aigene • Foto: ©