Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Stichting Dorpsarchief Noordwolde

Stichting Dorpsarchief Noordwolde

Coordineert de dorpscanon van het dorp Noordwolde. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: info@dorpsarchiefnoordwolde.nl

Tekst: © Stichting Dorpsarchief Noordwolde • Foto: ©