Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Stichting Klooster Claercamp

Stichting Klooster Claercamp

Coördineert de dorpscanons van de dorpen Sijbrandahuis en Rinsumageest.

De Stichting Klooster Claercamp is eind 2008 opgericht met het doel meer bekendheid te geven aan het voormalige klooster Claercamp, aan de betekenis die het klooster voor de regio heeft gehad en aan de historische samenhang tussen het klooster en andere historische plaatsen en gebouwen.

De Stichting Klooster Claercamp heeft goede banden met de kloosterorganisaties van Aduard en Ihlow en met het internationale Forum van Cisterciënzer Kloosters in de regio Noord- en Oostzee.

De Stichting beschikt ondanks haar korte bestaan over een uitgebreid netwerk. Ook is er een kring van adviseurs gevormd die bereid is gevonden om de Stichting met hun kennis en netwerk te ondersteunen.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: codewilt@gmail.com

Tekst: © Stichting Klooster Claercamp • Foto: © Stichting Klooster Claercamp