Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Stichting Oud-Achtkarspelen

Stichting Oud-Achtkarspelen

Coördineert de dorpscanons van de dorpen: Augustinusga, Boelenslaan, Buitenpost, Drogeham, Gerkesklooster, Harkema, Kootstertille, Surhuizum, Surhuisterveen, Twijzel en Twijzelerheide.

De Stichting Oud-Achtkarspelen heeft als doel het kweken van belangstelling voor de historie van de gemeente Achtkarspelen. Hierbij kunnen we denken aan materieel erfgoed als monumenten, archeologie, het cultuurlandschap en het verzamelen van boeken, films en foto’s. Daarnaast gaat het ook om immaterieel erfgoed, als tradities, rituelen, ambachten, overgeleverde verhalen en andere culturele uitingen.

Het bestuur bestaat uit amateurhistorici die elk hun eigen specialiteit of werkgebied hebben. Er zijn bijvoorbeeld leden die zich bezig houden met stamboomonderzoek, de Tweede Wereldoorlog of archeologie.

De Stichting Oud-Achtkarspelen probeert haar doel te bereiken door:

  • het houden van een drietal lezingen per jaar over een historisch onderwerp
  • het organiseren van een genealogische- en historische markt
  • het bereikbaar maken van informatie via Historische Informatiepunten in de bibliotheken van Buitenpost en Surhuisterveen
  • het beheren van een website met oude dorpsfoto’s
  • het organiseren van excursies en tentoonstellingen
  • het uitgeven van boeken met artikelen over de historie van Achtkarspelen
  • het uitgeven van cultuurhistorische fiets- en wandelroutes
  • het organiseren van activiteiten in samenwerking met musea en andere culturele instellingen, zoals Open Monumentendagen
  • het doen van archiefonderzoek
  • het adviseren van de gemeente over cultuurhistorische zaken, zoals bijvoorbeeld het monumentenbeleid

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: m.bruining@chello.nl

Tekst: © Stichting Oud-Achtkarspelen • Foto: ©