Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Stichting Oudheidkamer De Grusert

Stichting Oudheidkamer De Grusert

Coördineert de dorpscanon van het dorp Berltsum en wellicht Kleaster Anjum. Nadere introductie volgt.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: dok.leeuwarden@live.nl

Tekst: © Stichting Oudheidkamer De Grusert • Foto: ©