Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Werkgroep Geschiedenis Sumar

Werkgroep Geschiedenis Sumar

In 2002 vormde een zestal inwoners van Sumar de Werkgroep Geschiedenis Sumar. Deze werkgroep nam de taak op zich een boek te schrijven over de geschiedenis van het dorp. De eerste jaren werden besteed aan het verzamelen van (historische) gegevens over Sumar. Daarbij zijn diverse archieven geraadpleegd, fotomateriaal verzameld en inwoners van het dorp geïnterviewd. Vervolgens brak een periode aan van schrijven van teksten en toen alles aan het papier was toevertrouwd, kwam de fase van het vormgeven van het boek en het vinden van sponsoren. Eind 2013 werd het 367 bladzijden tellende boek met de titel Van Sudermeer tot Sumar gepresenteerd en binnen enkele weken waren de ruim 550 exemplaren verkocht. Na het verschijnen van het boek leidde de werkgroep een slapend bestaan.

In december 2017 verscheen een artikel in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad over een project betreffende een canon voor 422 Friese dorpen. Een drietal werkgroepleden had toen onafhankelijk van elkaar het idee aan het project mee te gaan doen en besloten Sumar voor dit project aan te melden en samen deze kar te gaan trekken.

Op de foto van links naar rechts: Ale Dijkstra, Dirk Strijker en Ids Krol.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: werkgroepgeschiedenissumar@gmail.com

Tekst: © Werkgroep Geschiedenis Sumar • Foto: © Werkgroep Geschiedenis Sumar