Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Werkgroep Historisch Wijnjewoude

Werkgroep Historisch Wijnjewoude

Coordineert de canon van het dorp Dronryp. Nadere informatie volgt.......

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: margriettolsma@gmail.com

Tekst: © Werkgroep Historisch Wijnjewoude • Foto: ©