Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Wurkgroep Histoarysk Dronryp

De Wurkgroep Histoarysk Dronryp bestaat sinds maart 2015. We houden ons bezig met het in beeld brengen van de geschiedenis van Dronryp en houden toezicht dat waardevolle, historische gebouwen e.d. in stand worden gehouden. We willen huidige en voormalige bewoners van Dronryp de historie van dit dorp laten zien in woord en beeld. We hebben in 2015, 2016 en 2017 tijdens de Open Monumentendag historische wandelingen en een OpenHuisroute georganiseerd. Eind 2017 zijn we begonnen met het verzamelingen van historische gebeurtenissen, zoals verhalen, beeldmateriaal en werkelijke feiten. Mei 2018 heeft dit geresulteerd in een prachtig lees- en kijkboek over de 22 historische beschrijvingen van Dronryp. Inmiddels zijn de 750 boeken uitverkocht.

U kunt contact opnemen met deze canoncommissie via het volgende emailadres: johandalstra@chello.nl

Tekst: © Wurkgroep Histoarysk Dronryp • Foto: © de rechten van de afbeelding liggen bij de Wurkgroep Histoarysk Dronryp