Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Canoncommissies

Op deze pagina worden de verschillende canoncommissies aan u voorgesteld. Daarbij wordt aangegeven voor welke dorpen en steden de betreffende commissie de canons zal samenstellen en dus "de kar zal trekken". Dit stelt u in staat om contact met een bepaalde commissie te zoeken als u een opmerking of een suggestie heeft over een bepaalde canon of een bepaald canonvenster.

Via onderstaande lijst van dorpen en steden kunt u de bijbehorende canoncommissie ook selecteren.

©

Doarpsbelang Stynsgea

Coordineert de canon van het dorp Augustinusga in samenwerking met de Stichting Oud Achtkarspelen. Nadere introductie volgt.......

Lees meer

© Karel Kaptein

Dorpsarchief Boijl

"Voor wie het verleden niet kent, is het heden een raadsel.”
Activiteiten tot heden (2018) waren: Vertonen dorpsfilms Boijl. Rubriek ‘Blik op Boijl’ in dorpskrant ‘E......

Lees meer

© dorpsbelang Folsgeare

Dorpsbelang Folsgeare

Coördineert de dorpscanon van het dorp Folsgeare. De mannen die in eerste instantie samen met Wytske Heida van dorpsbelang voor de dorpencanon in Folsgare de kar gaan trekken, zijn Siep van de Velde ......

Lees meer

©

Dorpsbelang Oosternijkerk

Dorpsbelang coördineert de canon van het dorp Oosternijkerk. 
De canoncommissie bestaat uit: 
Annie Bremer, Geart Cuperus, Gerrit Elzinga, Lobetje Swijgman, Reinder Tolsma.......

Lees meer

© André Buwalda

Groep Buwalda

De groep Buwalda Coördineert de dorpscanons van de dorpen Schettens, Longerhouw, Schraard en eventueel Wons.

André A. Buwalda doet al zo’n 25 jaar algemeen historisch onderzoek naar de tweeli......

Lees meer

©

Groep Foestrum

De groep Foestrum coördineert de dorpscanons van Westergeest. De groep bestaat uit een aantal mensen die via verschillende media de historie van Westergeest onder de aandacht brengen.

Met faceboo......

Lees meer

©

Groep Kooij

Coordineert de dorpscanon van het dorp Snakkerburen. Nadere introductie volgt.......

Lees meer

©

Stichting Bildts Aigene

Coördineert de dorpscanons van de dorpen Nij Altoenae, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Oudebildtzijl,Vrouwenparochie en Westhoek. nadere introductie volgt.......

Lees meer

© Stichting Klooster Claercamp

Stichting Klooster Claercamp

Coördineert de dorpscanons van de dorpen Sijbrandahuis en Rinsumageest.

De Stichting Klooster Claercamp is eind 2008 opgericht met het doel meer bekendheid te geven aan het voormalige klooster Cl......

Lees meer

© Stichting Oud Ried

Stichting Oud Ried

Eind 1998 is een groepje enthousiaste inwoners van Ried begonnen met het uitzoeken van de geschiedenis van het dorp. Het doel van onze Stichting is het archiveren en in kaart brengen van alles wat met......

Lees meer

©

Stichting Oud-Achtkarspelen

Coördineert de dorpscanons van de dorpen: Augustinusga, Boelenslaan, Buitenpost, Drogeham, Gerkesklooster, Harkema, Kootstertille, Surhuizum, Surhuisterveen, Twijzel en Twijzelerheide.

De Stichti......

Lees meer

© Werkgroep Geschiedenis Sumar

Werkgroep Geschiedenis Sumar

In 2002 vormde een zestal inwoners van Sumar de Werkgroep Geschiedenis Sumar. Deze werkgroep nam de taak op zich een boek te schrijven over de geschiedenis van het dorp. De eerste jaren werden besteed......

Lees meer

© de rechten van de afbeelding liggen bij de Wurkgroep Histoarysk Dronryp

Wurkgroep Histoarysk Dronryp

De Wurkgroep Histoarysk Dronryp bestaat sinds maart 2015. We houden ons bezig met het in beeld brengen van de geschiedenis van Dronryp en houden toezicht dat waardevolle, historische gebouwen e.d. in ......

Lees meer