Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Deskundigenpanel

Zo nu en dan zal het voorkomen dat dorpen en steden bij het samenstellen van de lokale historische canon obstakels zullen tegenkomen. Het kan zijn dat er simpelweg onvoldoende gegevens beschikbaar zijn of dat concrete vragen ontstaan. Speciaal daarvoor is er het panel van deskundigen. Zij zullen op allerlei vlakken de redactie met kennis en advies ondersteunen. Binnenkort wordt het panel van deskundigen op deze pagina aan u voorgesteld.

© Alice Booij

Drs. Alice Booij

Drs. Alice Booij is werkzaam geweest in de journalistiek en de communicatie. Ze studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar specialismen zijn de lokale geschiedenis van de Friese Z......

Lees meer

© Paul Borghaerts

Paul Borghaerts

Een aantal jaren gelden heb ik mij toegelegd op de nedergerechten en het transcriberen van akten hieruit. Dat geeft een mooie inkijk in de rechtsgang,in de inboedels, koopakten en weesrekeningen ......

Lees meer

© Joan vd Brug

Manon Borst

Manon Borst is kunsthistoricus (RUG) en werkt sinds 2005 als directeur van Museum Martena in Franeker. Vanuit die functie heeft zij kennis over de geschiedenis van Franeker, de Franeker universiteit ......

Lees meer

© Wijnand Dijkstra

Wijnand Dijkstra

Wijnand Dijkstra is opgegroeid in de schaduw van een oude kerk in Rinsumageest, waaromheen een kerkhof ligt met bijzondere planten. Dit heeft ertoe geleid dat hij biologieleraar is geworden. Zijn eige......

Lees meer

© Dr. Karel F. Gildemacher

Dr. Karel Gildemacher

Dr. Karel F. Gildemacher is gespecialiseerd in (West-Europese) namen, meer speciaal de relatie tussen (Germaanse) toponiemen en de ruimtelijke en culturele geschiedenis van het landschap, met name in ......

Lees meer

© Kerst Huisman

Drs. Kerst Huisman

Drs. Kerst Huisman is werkzaam geweest in de journalistiek. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversite......

Lees meer

© Dr. Jelle Miedema

Dr. Jelle Miedema

Jelle Miedema / dr., antropoloog en etnohistoricus, geboren te Wommels (1946). Onderzoek naar huwelijk en verswantschap in westelijk Papua, Indonesië (1984) leidde in toenemende mate tot belangstelli......

Lees meer

© Dr. Meindert Schroor

Dr. Meindert Schroor

Meindert Schroor (Harlingen, 1955), studeerde sociale geografie aan de RU Groningen (1972-1979). Thans zelfstandig sociaalgeografisch en histo­risch onderzoeker te Leeuwarden en portefeuillehouder Cu......

Lees meer

© tailthapics

Drs. Meindert Seffinga

Drs. Meindert Seffinga is directeur van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Zijn specialismen zijn de geschiedenis van de zeevaart en binnenvaart van de hele provincie Friesland en de lokale gesch......

Lees meer

© Anneke F. Visser

Anneke Visser

Anneke F. Visser, geboren en getogen Harlingse. Zij is voorzitter van de cultuur-historische vereniging Oud Harlingen en tevens redactielid van het magazine van de vereniging. Het magazine met artik......

Lees meer

© M.Boekema

Johan Wagenaar

Na twintig jaar in het basisonderwijs werkzaam te zijn geweest, ben ik een aantal jaren geleden begonnen met "It âlders erf". Ik houd mij daarbij in grote lijnen bezig met projecten binnen het cultur......

Lees meer

© Ljocht, Burdaard

Aly Westra - van der Mark

Tot enkele jaren geleden was weinig bekend over de 19de eeuwse tuinarchitect Gerrit Vlaskamp (1834-1906). Door een toeval raakte Aly van der Mark op het spoor van Vlaskamp, hij was een oudoom van har ......

Lees meer