Deel:


Dorpscanon van Broek
Ook interessant:


Foto: Afgraving terp Hogebeintum
Afgraving terp Hogebeintum

Een reproductie van een oude foto van afgravingswerkzaamheden aan de terp van Hogebeintum. De foto is gemaakt rond 1900. De foto komt uit het Fries Fotoarchief van Tresoar.

Foto: Afgraving van de Burmaniaterp
Afgraving van de Burmaniaterp

Afgraving van de Burmaniaterp te Ferwerd. De foto is gemaakt rond 1908. Op de voorgrond met stok terpmeester K. Reitsma van Ferwerd. De grootste hoogte van de terp bedroeg 5,5 meter. De foto komt uit het Fries Fotoarchief van Tresoar.

Foto: Afgraving van de terp Ferwerd
Afgraving van de terp Ferwerd

Afgraving van de terp van Ferwerd. De foto is gemaakt rond 1905. Op de foto de terpbaas Keimpe Reitsma. Reproductie van de originele foto is gemaakt in juli 1982 door een fotograaf van het Fries Museum. De foto komt uit het Fries Fotoarchief van Tresoar.

Foto: Afgraving van de terp Hogebeintum
Afgraving van de terp Hogebeintum

Afgraving van de terp van Hogebeintum. De foto is gemaakt rond 1900-1910. Reproductie foto. De foto komt uit het Fries Fotoarchief van Tresoar.

Website: Dag van terpbewoner
Dag van terpbewoner

Een video over een dag van een terpbewoner. De video gaat over wat voor activiteiten de mensen vroeger deden op en om de terp. Periode: vroege middeleeuwen.

Foto: De kerk in Hogebeintum
De kerk in Hogebeintum

De kerk in Hogebeintum is gebouwd op de hoogste terp van Friesland. De hoogte van de terp is 8,80 meter boven NAP. De foto is gemaakt tussen 1950 en 1999. De foto komt uit het Fries Fotoarchief van Tresoar.

Website: Hoe ziet een terpdorp eruit?
Hoe ziet een terpdorp eruit?

Een tekening van een terp in de vroege middeleeuwen (500 tot 1000 na Christus). De tekening geeft een beeld van hoe het dagelijks leven op de terp eruit zag. Je ziet op de achtergrond het kwelderlandschap.

Video: Hoe zijn terpen ontstaan?
Hoe zijn terpen ontstaan?

Hoe zijn terpen ontstaan? Waar zetten mensen de huizen neer? Waar staat de kerk? En, hoe werden terpen afgegraven? Deze video laat je de geschiedenis over de hoe mensen in Friesland en in Groningen in de zeekleigebieden woonden.

Video: Kerk & terp van Hogebeintum
Kerk & terp van Hogebeintum

De video laat je de binnenkant van de kerk van Hogebeintum zien en wat er bij de afgravingen van de terp van Hogebeintum gevonden is.

Website: Lijst van terpen in Nederland
Lijst van terpen in Nederland

Op deze wikipedia-pagina vind je een lijst van alle terpen in Nederland. Zo kun je in Friesland maar ook in andere provincies terpen vinden!

Foto: Luchtfoto van Hogebeintum
Luchtfoto van Hogebeintum

Luchtfoto van Hogebeintum (dorp, terp en weilanden). Hogebeintum gezien van oostelijke richting. De foto is gemaakt rond 1980. De foto komt uit het Fries Fotoarchief van Tresoar.

Video: Onderzoek in terp Hogebeintum
Onderzoek in terp Hogebeintum

Video van omrop Frylân over archeologisch onderzoek in terp Hogebeintum.

Video: Ontstaan van een terp
Ontstaan van een terp

Een korte animatie waarin je kunt zien hoe mensen vroeger op het idee kwamen om een terp te bouwen!

Website: Skûtsjes bij Burmaniaterp
Skûtsjes bij Burmaniaterp

Skûtjes afgemeerd bij de laadplaats van de Burmaniaterp in Ferwerd. Op het voorste skûtsje staan schipper S. Kok en zijn vrouw. De foto is gemaakt rond 1908. De foto komt uit het Fries Fotoarchief van Tresoar.

Iframe: Terpen- en wierdenland
Terpen- en wierdenland

Voordat er dijken werden aangelegd, liep een groot deel van Friesland en Groningen regelmatig onder water. Op de kwelderwallen gingen mensen wonen en kwamen er huizen te staan... Hoe leefden de mensen in de kwelderland?

Website: Wat is een terp?
Wat is een terp?

Informatie over wat een terp is.

Website: Weeshuis Leeuwarden: kleren en spelen
Weeshuis Leeuwarden: kleren en spelen

Weeshuis in Leeuwarden in 1925. Hoe zien de jongens en meisjes eruit? Draag jij dezelfde kleren? Wat doen deze jongens en meisjes in de video?

Website: Wierden en terpen (Ferwerd)
Wierden en terpen (Ferwerd)

Informatie over verschillende terpen in Friesland die beginnen met de letters A - G. Hier kun je informatie vinden over onder andere de terp in Ferwerd!

Website: Wierden en terpen (Hogebeintum)
Wierden en terpen (Hogebeintum)

Informatie over verschillende terpen in Friesland die beginnen met de letters H - P. Hier kun je informatie vinden van onder andere de terp Hogebeintum!