Deel:


Dorpscanon van Folsgeare


Welkom op de dorpscanonsite van Folsgare. Veel plezier toegewenst met het lezen van de vensters over de historie van ons mooie dorp. Het heden wordt overigens niet overgeslagen. De canon is nog niet compleet. Met regelmaat zullen er nieuwe vensters verschijnen, dus neem zo nu en dan eens een kijkje op onze dorpscanon Op de website van het dorp, https://folsgeare.nl/, wordt vermeld wanneer er weer één of meerdere nieuwe vensters is / zijn geplaatst.


Dorpsbelang Folsgeare

Samen met Atse Bruin coördineert Wytske Heida de dorpsanon van het dorp Folsgare.

Atse woont vanaf 1981 in het dorp en voelt zich op en top Folsgaaster. Hij heeft zich na zijn pensionering helemaal toegelegd op de historie van Folsgare. Het zoeken naar informatie, het verzameNomineer een onderwerp voor deze dorpscanon