Deel:


Bouw Christelijke school

De eerste Christelijke school werd in 1872 geopend, met er een onderwijzerswoning aan vast gebouwd. Vanaf de Franse tijd tijd (1795) hadden Schettens en Longerhouw alleen een openbare school gehad. Er kwam vanuit het dorp echter grote behoefte aan Christelijk onderwijs, waar de liberale gemeente Wonseradeel echter niet aan mee wenste te werken. Uiteindelijk werd de school dus zelf bekostigd en ontstond er in onze gemeente een langdurige en felle schoolstrijd.
Niet heel veel later kwam ook hier de Doleantie (scheuring tussen Hervormd en Gereformeerd).
Hierdoor waren de Hervormden genoodzaakt de voormalige openbare school te betrekken, zodat er opnieuw twee scholen in onze kleine dorpjes waren, die soms amper het hoofd boven water konden houden.


© Tekst: - © Foto voorblad: Foto van A.A. Buwalda

Opmerkingenvenster

Bouw Christelijke school