Bouwwerk uit de twaalfde eeuw


Bij de aanleg van de noordelijke rondweg langs Sumar (1994, Koekoekswei) treft de aannemer in het gele zand van het gegraven cunet van de weg donkere verkleuringen aan. 
De Werkgroep Archeologie Streekmuseum Burgum (WAS’94) doet onderzoek op de locatie, ongeveer 100 meter oostelijk van perceel Greate Buorren 27. Ze treffen in het zand een aantal zich op regelmatige afstand van elkaar bevindende donkere verkleuringen aan. Men denkt hierbij aan sporen van staanders van een bouwwerk. Omdat sporen van een brandhaard ontbreken, vermoedt men dat het een schuur betreft. De lengte van de schuur is ruim 17 meter, de breedte bijna 5 meter. In een aanwezige afvalkuil vindt men 12e-eeuws aardewerk.
Ongeveer 70 meter noordelijker treft men vergelijkbare sporen aan, alsmede 12e-eeuws aardewerk. Hoe de schuur er heeft uitgezien, kan worden afgeleid uit Oud-Friese teksten: een houtskelet bestaande uit paarsgewijs tegenover elkaar, in de grond gegraven palen aan de top met elkaar verbonden door balken. De wanden bestaan waarschijnlijk uit vlechtwerk met leem. Leem is ruimschoots aanwezig. Bij het graven van een sloot treft men later sporen van een leemdelvingsput aan, waarmee deze theorie wordt ondersteund. In het Streekmuseum Burgum is een schaalmodel van deze schuur aanwezig (zie afbeelding).

©
Tekst:
Foto voorblad: Dirk Strijker, Sumar

Opmerkingenvenster

Bouwwerk uit de twaalfde eeuw

Kaart