De Pingjumer Halsband

De Pingjumer Halsband
©: FrieslandWonderland

Een intrigerende naam voor een intrigerend gebied in Friesland. Rond Pingjum ligt een prachtig, eeuwenoud landschap waar de langdurige strijd tegen de zee nog duidelijk zichtbaar is. "Pingjumer (Gulden) Halsband" is de naam van een stelsel van waterkeringen dat Pingjum in vroeger dagen beschermde tegen overstromingen. De landerijen land rond het dorp werden vroeger grotendeels omsloten door de Marne, een kronkelende zeearm die reikte tot aan Bolsward. Een groot deel van de "halsband" is bewaard gebleven of hersteld en vormt een mooie wandelroute.

Het gebied intrigeert ook om andere redenen. Hier ligt de bakermat van het Doopsgezinde geloof: de grondlegger daarvan, Menno Simons, werd in 1496 geboren in Witmarsum. Een andere beroemde zoon van de streek is Pier Gerlofs Donia alias Greate Pier, de legendarische Friese vrijheidsstrijder die 16 jaar eerder geboren werd in Kimswerd.

Blijkbaar is de streek net zo inspirerend als intrigerend: de dichtheid kunstenaars en galeries is er opvallend hoog.

Colofon

FrieslandWonderland

© Foto voorblad: FrieslandWonderland