De tram en het tramstation

In 1880 wordt de Nederlandsche Tramwegmaatschappij (N.T.M.) opgericht met als doel door heel Nederland over of langs bestaande wegen tramlijnen aan te leggen.
Al in 1881 wordt de lijn Veenwouden-Burgumerdaam aangelegd en geopend.
Meteen daarna, in 1882, wordt het aansluitende baanvak van de Burgumerdaam, over Sumar, Nijega en Opeinde naar Drachten opgemeten en in kaart gebracht. In Sumar wordt de tramlijn geprojecteerd langs de route: Damsingel, Knilles Wytseswei, Greate Buorren en Heerenweg en zo naar Nijega. De uitvoering van de plannen lopen grote vertraging op omdat de gemeente Tytsjerksteradiel het gebruik van de stoomtram op haar grondgebied verbiedt. Alleen een paardentram wordt toegestaan, net zoals reeds het geval is op de lijn tussen Veenwouden en Burgumerdaam. Dit is reden voor de N.T.M. om de aanleg ervan voor lange tijd op te schorten en haar aandacht aan andere tramlijnen te besteden.
In 1896 begint de N.T.M. met de aanleg van de tramlijn tussen Burgumerdaam en Drachten. De gemeente staat het gebruik van de stoomtram nu wel toe omdat een geheel andere route wordt gevolgd. De tram rijdt namelijk vanaf Sumar op een eigen vrije spoorbaan over de "Suameerderheide"  naar Nijega. In Sumar wordt aan de "Weg naar Garijp" een tramstation gebouwd. De locatie waar het station ooit stond, vindt u tegenwoordig tussen Dr. Prinsweg 5 en de Knilles Wytseswei. Op de foto van het tramstation zijn de bomen langs laatstgenoemde weg duidelijk te zien.
Op het station moet nog wel van de stoomtram worden overgestapt op de paardentram, die de reizigers naar Burgum en verder vervoert. In 1913 staat de gemeente ook op het baanvak SumarVeenwouden de stoomtram toe en is overstappen in Sumar verleden tijd. Vanwege de opkomst van het passagiers- en vrachtvervoer met respectievelijk de autobus en de vrachtwagen neemt het vervoer per tram na 1930 geleidelijk in betekenis af. In 1948 valt het doek. De rails worden opgebroken en op de vrije eigen spoorbaan over de ‘Suameerderheide’ wordt een weg, de Bosweg, aangelegd. In de volksmond wordt de Bosweg dan ook nog steeds "Trambaan" genoemd, historisch gezien een betere naam dan "Bosweg".
Het tramstation wordt verbouwd tot Dorpshuis en later tot woning. In 1985 wordt het gesloopt, waarmee het laatste restje van 52 jaar tramgeschiedenis uit Sumar verdwijnt.

Datum en tijd

Jaar: 1896

Zie voor meer informatie:


Colofon

Boek: Van Sudermeer tot Sumar, Werkgroep Geschiedenis Sumar

© Tekst:
© Foto voorblad: Archief D. Franke (†), Burgum.

Opmerkingenvenster

De tram en het tramstation

Kaart