Dokter Henricus Beekhuis

Henricus Beekhuis (1872-1959) vestigde zich in 1898 als huisarts in Bolsward. Daar heeft hij zich doen kennen als een geliefd huisarts, die veel voor de volksgezondheid heeft gedaan.
Maar daarnaast heeft hij zoveel maatschappelijke functies vervuld, dat zijn naam voor de geschiedenis van Bolsward van grote betekenis is geworden. Zo was hij oprichter en eerste voorzitter van de Rijwielelfstedentocht in 1912, een evenement dat nog steeds gehouden wordt in Bolsward en jaarlijks 15.000 belangstellenden trekt. Ook reed hij deze tocht zelf mee in 1912 en 1913.


Hij was de oprichter van het Groene Kruis in Bolsward. De zwemschool in de Snekervaart werd onder zijn leiding gerealiseerd. Hij was voorvechter van gezond bewegen en daardoor beschermheer van gymnastiekvereniging Lycurgus-Wilhelmina. Zelf was hij ook actief lid en oprichter van de eerste veteranenclub voor mannen boven de 40 jaar. Hij was initiatiefnemer bij de oprichting van een Volkssanatorium in Friesland, dat eerst in Joure en later in Appelscha verrees. Hij was voorzitter van de gemeentelijke schoolcommissie. Hij was initiatiefnemer voor de aanleg van een waterleiding in Bolsward.


Toen in 1932 een petrochemische fabriek door de gemeente werd toegestaan langs een van de stadsgrachten, heeft hij zich tot aan de Raad van State verzet tegen de verleende vergunning wat hem in botsing bracht met de burgemeester. Uiteindelijk werd zijn bezwaar niet geheel weggenomen, maar was de ergste stank toch verdwenen.


Als president-commissaris heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de Levensverzekeringmaatschappij "De Philantroop".


Na zijn vertrek uit Bolsward in 1935 heeft hij in Den Haag tot zijn tachtigste jaar nog een huisartsenpraktijk uitgeoefend. Voor Bolsward is deze man van onschatbare betekenis geweest voor de gezondheidszorg in al zijn facetten in Bolsward.


Zie voor meer informatie:


Colofon

© Tekst:
© Foto voorblad: H. Beekhuis, Gorssel

Opmerkingenvenster

Dokter Henricus Beekhuis