Deel:


Dominee Felix voorman van het Friese Reveil

Ds. Jan Wouter Felix (1824-1904) was Hervormd predikant te Schettens-Longerhouw van 1848-1851. Hij woonde in de pastorie, welke in Longerhouw stond. Ds. Felix is bekend geworden als voorman van het zo genoemde Friese Reveil, een opwekkingsbeweging die van invloed was op het kerkelijk leven.


© Tekst: - © Foto voorblad: ds. G.A. Wumkes, Het Friese Reveil

Opmerkingenvenster

Dominee Felix voorman van het Friese Reveil