Deel:


Gemeente plantsoen Sint Annaparochie 1937

In 1936 werd begonnen met het ontwerpen en aanleggen van het plantsoen achter het gemeentehuis van het Bildt. Tuinarchitect Jan Jacob Schipper (1908-1987) werd hiervoor aangesteld en leverde in mei 1937 het plantsoen op. Het plantsoen is het eerste gerealiseerde ontwerp in Schipper's bijzondere carriére, hij zou vervolgens uitgroeien tot dé autoiriteit op het gebied van de Nederlandse tuinarchitectuur.

In 1935 tekende Andries Baart (senior) een stratenplan voor de kom van Sint Annaparochie. Hier waren maar liefst drie plantsoenen ingetekend. Schipper werd daarop aangesteld om plantsoenontwerpen te ontwerpen. Door de crisisjaren haalde alleen het plantsoen achter het gemeentehuis een subsidiering door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit was te danken aan de ijverige inzet van burgemeester Lucas Poppinga, welke tevens verantwoordelijk was voor het aanstellen van deze kundige tuinarchitect. De aanvraag en subsidiering midden in de crisis tijd was zeer uitzonderlijk en mocht geen precedent scheppen voor meerdere aanvragen bij het ministerie. 

De uitbreidingen van het gemeentehuis van vooral 1983 en 1989 hebben een niet geringe aanslag op het oorspronkelijke ontwerp uit 1937 gedaan. Dit heeft met name in 1988 tot een grote protestactie geleid. Uiteindelijk hebben de uitbreidingsplannen in een verlies van een vijfde deel op het oorspronkelijke ontwerp geresulteerd. Ter compensatie werd aan de oostzijde een flink stuk grond toegevoegd waarbij ook een extra ingang gecreëerd werd. 

Het oostelijke deel van het plantsoen is gesitueerd over de voormalige en verdwenen landschapstuin van Huize Oostenburg (1841-1867). Het overgrote deel was tussen 1875 en 1936 onderdeel van de Engelse tuin met achterliggende boomgaard rond de villa van Arjen Pieters Wassenaar. Deze landschapstuin was aangelegd door Gerrit Vlaskamp. De tuin van Oostenburg is zeer waarschijnlijk door zijn vader Lambertus Vlaskamp en Lucas Pieters Roodbaard aangelegd. Zodoende zijn aan deze locatie meerdere vermaarde tuinarchitecten verbonden en gezien deze bijzondere omstandigheden is het voormalig plantsoen van grote historische waarde voor het Bildt, Friesland en Nederland.

Anno 2022 zijn er plannen om het in 2009 verdwenen ontwerp terug te brengen. 


© Tekst: Jan Keizer - © Foto voorblad: Jan Keizer

Opmerkingenvenster

Gemeente plantsoen Sint Annaparochie 1937

Kaart


Reageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur van het item. (Jan Keizer)