Grouster Schouw

Grouster Schouw
©: onbekend

Grou was
door ligging en karakter een “archipeldorp”, bestaande uit vele kleine eilandjes en daardoor ook
het  “dorp van de schouwen”. Veel dorpsbewoners hadden vroeger een schouw om over
het water en het ‘s winters ondergelopen land
te reizen. De smid, timmerman en schilder gebruikten de schouw om op
de verafgelegen boerderijen en arbeidershuizen hun werk te verrichten.
Met
de schouw werden de volle melkbussen opgehaald en naar de “bûterfabryk”  gebracht. Bakker, slager en winkeliers ventten hun waar uit met de schouw.
De schouw werd later vooral zeilboot en visboot. Bij de overstromingsramp in
Zeeland in 1953 verleenden de
per vrachtauto aangevoerde GWS-schouwen ( Grouwster watersportvereniging) uit Grou uitstekende diensten!


© Tekst: - © Foto voorblad: onbekend