Grouster Schouw

Grouster Schouw
©: onbekend

Grou was door ligging en karakter een “archipeldorp”, bestaande uit vele kleine eilandjes en daardoor ook het  “dorp van de schouwen”. Veel dorpsbewoners hadden vroeger een schouw om over het water en het ‘s winters ondergelopen land te reizen. De smid, timmerman en schilder gebruikten de schouw om op de verafgelegen boerderijen en arbeidershuizen hun werk te verrichten.
Met de schouw werden de volle melkbussen opgehaald en naar de “bûterfabryk”  gebracht. Bakker, slager en winkeliers ventten hun waar uit met de schouw.
De schouw werd later vooral zeilboot en visboot. Bij de overstromingsramp in Zeeland in 1953 verleenden de per vrachtauto aangevoerde GWS-schouwen ( Grouwster watersportvereniging) uit Grou uitstekende diensten!

© Foto voorblad: onbekendReageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur of de eigenaar van het item. (Dorpsarchief Grou)