Harlingen

Harlingen
©: FrieslandWonderland

Harlingen is de enige echte zeehavenstad van Friesland. Toen de Zuiderzee  grotendeels afgesloten werd met de afsluitdijk en veranderde in het IJsselmeer hadden de "concurrerende" zeehavensteden zoals Makkum, Workum, Hindeloopen en Stavoren het nakijken. Harlingen heeft zich daarna destemeer ontwikkeld als zeehaven. Het is de vertrekplaats van de boot naar Terschelling en Vlieland. Hierdoor is het sowieso in Harlingen het hele jaar rond druk met vakantiegangers. Veel daarvan zijn op doorreis naar de eilanden maar ze zouden net zo goed iets langer aan de vaste wal in Harlingen kunnen blijven. Wat te denken van de fantastische monumentale binnenstad met historische wandelroutes. De nieuwe en de oude haven. De tientallen historische schepen van de "bruine vloot". De ambachtelijke bedrijven zoals Havenbrouwerij het Brouwdok. De evenementen zoals de Kerstmarkt in de Zoutsloot of de Tallships-Races-Harlingen.

Kortom, plan je een reisje naar Terschelling of Vlieland, blijf dan ook gerust even hangen in Harlingen. Je krijgt er geen spijt van.

Hieronder nog veel meer informatie over Harlingen.

De stad Harlingen heeft groei en bloei aan de zee te danken. Het was aanvankelijk een buurschap van vissers en schippers die bij het kerkdorp Almenum hoorde. In 1234 zou Harlingen stadsprivileges hebben gekregen. Handel op Engeland, Hamburg, Scandinavië en andere Oostzeelanden bracht voorspoed. In 1500 werd een eerste haven gegraven.

In de tweede helft van de 16de eeuw groeide de stad explosief: zij verviervoudigde in oppervlak, er kwam een vesting omheen en werd voorzien van een tweede ruime binnenhaven. De rijkdom drukte de stad uit in fraaie stadspoorten in renaissancestijl en een stadhuis. De poorten zijn in de 19de eeuw gesloopt. Er kwam een reeks eveneens indrukwekkende ijzeren bruggen voor in de plaats. Aan de Voorstraat staat de 16de-eeuwse raadhuistoren die vaak is vernieuwd. Hij draagt de patroonheilige van de stad, Sint-Michaël. De aartsengel staat ook in de voorgevel van het stadhuis aan de Noorderhaven dat in 1730 door stadsbouwmeester Hendrik Norel in barokstijl is verbouwd.

Aan de zuidzijde van de Noorderhaven staat een aantal pakhuizen, zoals het in oorsprong 17de-eeuwse pakhuis Java, met een fraaie tuitgevel uit de 17de eeuw, en een huis met een trapgevel uit 1694. Het pronkje is het pakhuis bij de Roepersteeg met een trapgevel en gevelstenen met Venus, Ceres, Bacchus en Aeolus. Aan het einde van de Noorderhaven ligt de Grote Sluis die oorspronkelijk uit 1524 dateert, maar daarna verschillende malen is vernieuwd. Op de landhoofden vier schildhoudende leeuwen met stadswapen geplaatst. Aan de noordzijde van de Noorderhaven staan veel voorname woonhuizen en indrukwekkende pakhuizen. Een pand heeft een verrassing op het dak, want de dakkapel wordt geflankeerd door Neptunus en Mercurius. Verder staat er een pand met een bekroning met een gevelbreed fronton waarop voorstellingen van handel en scheepvaart.

Ten noorden van de Noorderhaven ligt de kleine Zoutsloot als waterader van de regelmatige stadsuitbreiding uit het einde van de 16de eeuw. De schilderachtige grachtenhuizen uit de 17de en vooral 18de eeuw zijn systematisch gerestaureerd, ook de bescheidener exemplaren. Aan de oostelijke binnenstadsrand ligt de Engelse Tuin, het stadspark dat vanaf 1843 werd aangelegd op de deels afgegraven vestingwallen, want die waren als werkgelegenheidsproject ontmanteld. Het Franekereind bezit op de kaden een keur aan gevarieerde monumentale panden, onder meer het Heerenlogement en het hoekpand aan de William Boothstraat met een 18de-eeuwse ingangspartij, de fraaiste van Harlingen.

De oudste toren van Harlingen, die van de Grote Kerk of de Dom van Almenum dateert al uit het einde van de 12de eeuw. Het is de tufstenen toren van het oude dorp Almenum. De kerk werd in de 18de eeuw op initiatief van het stadsbestuur afgebroken. Er kwam in 1772- "75 een nieuwe kerk achter de toren, een zeer hoge kruiskerk. Het eenvoudige gebouw is gemetseld van gele steentjes, ongetwijfeld uit een Harlinger steenbakkerij. Inwendig is in een groots versieringsschema in Lodewijk XVIstijl de excellente kansel- en orgelpartij van A.A. Hinsch met snijwerk van J.G. Hempel het hoogtepunt.

Voorbij de oude (gedempte) waterlopen Lanen en Schritsen strekt zich de in 1597 gegraven Zuiderhaven uit. Aan de zuidzijde lagen ooit de werven van de Friese admiraliteit. De noordzijde wordt gedomineerd door de Sint-Michaëlskerk, een grote neogotische kruisbasiliek (1881) met een hoge toren die het silhouet van de stad samen met die van de Grote Kerk in sterke mate bepaalt. Aan de Grote Bredeplaats prijkt een van de mooiste pakhuizen: ‘De Blauwe Hand’. Aan de Voorstraat staat een verscheidenheid aan monumentale panden, onder meer dat van museum het Hannemahuis waarin de geschiedenis van de stad wordt gepresenteerd.

Harlingen heeft lang gevangen gezeten binnen de stadsgrachten, maar in de 20ste eeuw zijn er stadsuitbreidingen gekomen. Eerst in het oosten (begin van de eeuw) en noordoosten (vanaf jaren twintig) en later ook in het zuiden (meteen na de oorlog), spoedig gevolgd met uitgestrekte wijken aan de andere zijde van de autoweg N31. Aan de zeezijde kwamen achtereenvolgens Voorhaven, Nieuwe Willemshaven, Visserijhaven en Industriehaven tot stand. Recent kon een tweede, grote industriehaven in de Riedpolder worden gegraven.

Locatie

Harlingen

Colofon

FrieslandWonderland + NoordBoek Friesland

© Foto voorblad: FrieslandWonderland
Lees meer

Gerelateerde informatie


VenstersFoto’sArtistieke werken


Harlingen, achterzijde van Het Noorderke en de Noorderpoort

Disclaimer


Harlingen, Noorderhaven

Disclaimer


Harlingen, Zuiderhaven richting Havenplein

Disclaimer

2016-11-14_063

Disclaimer

2016-11-14_064

Disclaimer

2016-11-14_065

Disclaimer

2016-11-14_066

Disclaimer

2016-11-14_067

Disclaimer

2016-11-14_068

Disclaimer

2016-11-14_069

Disclaimer

2016-11-14_070

Disclaimer

2016-11-14_071

Disclaimer

2016-11-14_085

Disclaimer

2016-11-14_086

Disclaimer

2016-11-14_087

Disclaimer

2016-11-14_088

Disclaimer

Boulevard Harlingen

Disclaimer

Bruine vloot Harlingen

Disclaimer

Detail Monument De Stenen Man
De Stenen Man (Stiennen Man in het Fries) is een standbeeld op de Westerzeedijk

Disclaimer

Detail Monument De Stenen Man
De Stenen Man (Stiennen Man in het Fries) is een standbeeld op de Westerzeedijk

Disclaimer

Detail Monument De Stenen Man
De Stenen Man (Stiennen Man in het Fries) is een standbeeld op de Westerzeedijk

Disclaimer

Detail Monument De Stenen Man
De Stenen Man (Stiennen Man in het Fries) is een standbeeld op de Westerzeedijk

Disclaimer

Drukte op de dijk bij Harlingen

Disclaimer

Harlingen
Mooi verlicht Harlingen bij nacht.

Disclaimer

Harlingen
Trein verbinding naar Harlingen.

Disclaimer

Harlingen bij Nacht
S’avonds is Harlingen fraai verlicht en erg gezellig.

Disclaimer

Harlingen, buitenhaven

Disclaimer

Harlingen, hotel Zeezicht

Disclaimer

Harlingen, Zuiderhaven

Disclaimer

Harlingen, ’t Havenmantsje

Disclaimer

Haven Harlingen met Tall ship Christian Radich aan de kade

Disclaimer

Haven Harlingen met Tall ship Christian Radich aan de kade

Disclaimer

Haven Harlingen met Tall ship Christian Radich aan de kade

Disclaimer

Haven Harlingen met Tall ship Christian Radich aan de kade

Disclaimer

Haven Harlingen met Tall ship Christian Radich aan de kade

Disclaimer

Haven Harlingen met Tall ship Christian Radich aan de kade

Disclaimer

Haven Harlingen met Tall ship Christian Radich aan de kade

Disclaimer

Haven Harlingen met Tall ship Christian Radich aan de kade

Disclaimer

Haven Harlingen met Tall ship Christian Radich aan de kade

Disclaimer

Interesse in de geschiedenis van De Stenen man

Disclaimer

Landhoofd Harlingen

Disclaimer

Monument De Stenen Man
De Stenen Man (Stiennen Man in het Fries) is een standbeeld op de Westerzeedijk

Disclaimer

Stadsgezicht Harlingen

Disclaimer

Station Harlingen
Handig dat er een trein naar Harlingen gaat.

Disclaimer

Strand Harlingen met Strandpaviljoen

Disclaimer

Tallship Christian Radich ligt vandaag in Harlingen
Dit is een eerste foto van een reeks. Binnenkort de hele serie te zien op Beeldb

Disclaimer

Twee gezichten
Twee gezichten van De Stenen Man in Harlingen

Disclaimer

Vissersschepen uit Yerseke liggen in de haven van Harlingen

Disclaimer

Vissersschepen uit Yerseke liggen in de haven van Harlingen

Disclaimer

Vissersschepen uit Yerseke liggen in de haven van Harlingen

Disclaimer

Wandelen met hondjes op het wad

Disclaimer

Zoutsloot Harlingen

Disclaimer

Zoutsloot Harlingen

Disclaimer

Zuiderhaven Harlingen

Disclaimer

Zuiderhaven Harlingen

Disclaimer