Het rode dorp

Het rode dorp
©: onbekend

Grou was
jarenlang met Stiens het meest rode dorp in Friesland. In 1906
werd er in Grou een
afdeling opgericht van de SDAP, de Sociaal Democratische Arbeiders
Partij door o.a.
Wytse Postma
en Hendrik
Hoeneveld.
De
aanwas van leden in de jaren daarna is groot. Met name door de
handtekeningenactie voor het algemeen kiesrecht komen bij
de verkiezingen van 1913
anders minder socialistische gezinnen in het rode kamp terecht.

In 1917
verovert de partij de absolute meerderheid in de raad.

Maar
radicale stromingen zoals anarchisme en marxisme kregen in Grou geen
vaste voet aan de grond.

De
1 Mei
viering, als dag van de arbeid, was een jaarlijks hoogtepunt
voor de
rode familie in Grou en werd
door honderden mensen bezocht.
De Meiboom
moest versierd worden en later op de dag zouden ze er met  zijn
allen
op it
Grien om heen dansen.
Aanvankelijk gebeurde
dit op de eerste zondag
van mei,
omdat de arbeiders er niet vrij voor kregen.

Een eensgezind
rood nest, was Grou in
die tijd.
Van de Grouster
bevolking stemde in de hoogtijdagen liefst 65 tot 70 procent
PvdA.

De
Rode Jeugdcentrale tot 1956 georganiseerd in de AJC, de Arbeiders Jeugd Centrale, had een
eigen Jeugdhonk aan de Drachtsterweg
hoek 1ste Oosterveldstraat. Er was
ook een Vrouwenbond, een
coöperatieve "Exelsior" winkel,
zangkoren, toneelvereniging
en
een actieve
drankbestrijdingsbond met
als
leus “Denkende
mensen drinken niet, drinkende mensen denken niet “.

 Het
rode koor, "Meielkoar Ien", houdt
het van de arbeidersverenigingen nog het langste vol. Hoewel het koor bij tijden
op het gat lag, zongen de socialisten nog tot 1995 hun strijdliederen.

In
de
gemeentepolitiek is de P.V.D.A. dan allang de meerderheid kwijt. 
 
Bronnen: 
•It Reade Doarp Grou, in byld fan 100 jier sosjalisme, Klaas Schermer, Geart Vledder en Durk Wiersma (1999)
•Meiviering jaarlijks hoogtepunt voor rode familie in Grou, Freya Zandstra (mei 1999)
•It Reade Grou, goudmijntje en feest van herkenning

Colofon

•It Reade Doarp Grou, in byld fan 100 jier sosjalisme, Klaas Schermer, Geart Vledder en Durk Wiersma (1999) •Meiviering jaarlijks hoogtepunt voor rode familie in Grou, Freya Zandstra (mei 1999) •It Reade Grou, goudmijntje en feest van herke


© Tekst: - © Foto voorblad: onbekend