Deel:


Huidige Protestantse (Hervormde) kerk gebouwd

In 1865 werd de oude middeleeuwse kerk afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe kerk. Alleen de fundering bleef behouden, wat te zien is aan de grote kloostermoppen die net boven het maaiveld uitkomen. Ook de schitterende renaissance grafzerken uit de 17e eeuw, waar Schettens toch wel bekend van is geworden, bleven gelukkig bewaard.
Maar verder hebben de buitenkant en binnenkant toch vooral een heel sterk 19e eeuws karakter gekregen. De spitse toren was in de mode en gaf uiting aan de moderne gedachtes van de zelfbewuste hereboeren uit Schettens.

Locatie

Van Osingaweg 3 - 8744 E, Schettens


© Tekst: - © Foto voorblad: Foto van A.A. Buwalda

Opmerkingenvenster

Huidige Protestantse (Hervormde) kerk gebouwd

Kaart