Deel:


Kaashandel

In Wommels was vroeger een echte kaashandel. In meerdere panden in het dorp zijn nog de kaaszolders zichtbaar. Vaak herkenbaar aan hun halfronde ramen. Het museum "It Tsiispakhûs" is gevestigd in een oud kaaspakhuis.


Dit gebouw dateert van 1905 en hoorde oorspronkelijk bij het woonhuis van kaashandelaar dat op de foto is te zien. In het kaaspakhuis is in de zijmuur nog de deur naar het woonhuis zichtbaar. De eerste steen is gelegd door Sierd Allards Zandstra (SAZ). Zijn initialen zijn nog te lezen in deze steen, ingemetseld naast de ingang aan de straatzijde.


Bij de ingang van It Tsiispakhús staat nog de grenspaal die aan de Slachte bij Kubaard de scheiding tussen het dijkonderhoud van de gemeentes Franeker en Franekeradeel aangeeft. En er is een steen te zien die het begin van de Slachte aangeeft.

Locatie

It âld hiem 2 - 8731BR, Wommels


Colofon

Brochure Open Monumentendag Littenseradiel 2016


© Tekst: - © Foto voorblad: FrieslandWonderland

Opmerkingenvenster

Kaashandel

Kaart