Deel:


Kaatsen

In Wommels vindt jaarlijks, sinds 1903, de Freule - kaatspartij plaats. Samen met de PC in Franeker één van de grootste Friese kaatswedstrijden.
Het kaatsspel wordt al eeuwenlang in Wommels beoefend. Het perk lag voorheen bij de ringmuur, tegenover de kerk. Nog altijd heet deze straat De Keatsebaen (de kaatsbaan) Kaatsen op het grasveld van de Terp mocht pas in september, nadat de dorpsfeesten waren geweest.
Later kreeg Wommels een kaatsveld, achter het gemeentehuis, waar tegenwoordig nog volop wordt gekaatst.


Colofon

Brochure Open Monumentendag Littenseradiel 2016 / Wommels by âlds, 1985, A.Bokma en H.Kuipers


© Tekst: - © Foto voorblad: It âlders erf

Opmerkingenvenster

Kaatsen

Kaart