Klokkenroof

De Nederlandstalige tekst volg binnenkort.

Zie voor meer informatie:


Colofon

It Beaken (1973), It Frysk sêgeBoek fan S.J. v.d. Molen

© Tekst:
© Foto voorblad: Jacobus Stellingwerf, 1720 (Tresoar)

Opmerkingenvenster

Klokkenroof