Koemelkerij Willem Sjerps Twijnstra ( Tsjaerddyk 26a)

In 1855 is Willem Sjerps Twijnstra 63 jaar oud en 25 jaar slager in Folsgare. Hij is getrouwd met Japke Pieters Boomsma en hun kinderen hebben bijna allemaal het ouderlijk huis verlaten. Het wordt tijd voor iets anders.

In 1894 trouwt Feike Sjerps met Beeuwkjen Zijlstra. Hij blijft in Folsgare wonen. In 1907 overlijdt zijn moeder Gerlofke. Zijn vader gaat naar Workum en Feike verhuist met zijn vrouw naar zijn ouderlijk huis. In 1908 wordt Sjerp Willems ziek en komt tijdelijk weer in Folsgare bij Feike Sjerps. Hier overlijdt hij op 5 maart 1908.

Feike Sjerps is koopman, koemelker en slager. Als de boeren in de omgeving een ziek beest hebben, komt Feike ook langs. Hij is van alle markten thuis en in het najaar slacht hij bij de boeren thuis een koe en soms een varken. Zo komt Feike regelmatig bij alle boeren aan huis en dat heeft weer zijn voordeel als koopman.

Feike Sjerps overlijdt op 21 april 1936 op 69-jarige leeftijd. Na zijn overlijden komt het huis te koop. Er wordt boelgoed gehouden en de verkoop vindt plaats in de werkplaats van timmerman Eppinga. Jan Willems Twijnstra die ernaast woont (nu Tsjaerddyk 26) wordt de nieuwe eigenaar. Beeuwkjen Zijlstra verhuist naar Nijkerk waar ze op 3 juni 1943 overlijdt. Ze wordt in Folsgare naast haar man begraven.

Jan Willems Twijnstra gebruikt de schuur en de stal voor opslag en verhuurt het huis aan Kornelis (Kees) Wester. Kees is getrouwd met Hinke de Boer en is arbeider bij de Kooistra’s. In de oorlog hebben ze een onderduiker in huis die onder de vloer, op de plek van de eettafel, een schuilplek heeft. Na de oorlog verhuizen Kees en Hinke naar de arbeiderswoning naast de boerderij van de Kooistra’s.

Wieger Boonstra en zijn vrouw Lammertine Wytske Kootstra wonen tijdelijk in het huis totdat de nieuwbouw aan de overkant van de straat klaar is. In augustus 1949 verhuizen ze. (no. 37). Jelte de Groot en vervolgens Lieuwe Gietema en Lutske de Haan wonen daarna ook een poosje in de woning.

In 1966 wordt het pand aangekocht door timmerman Jelle Wiersma die de timmerwerkplaats uitbreidt en er een kantoor in maakt. Alle panden vallen nu onder Tsjaerddyk 26.


Sjirk van der Meer en Jeannette Rietberg worden in 1987 de volgende bewoners. Sjirk is onderwijzer en Jeanette Rietberg maakt van de voormalige koemelkerij een praktijkruimte voor haptonomie. In 2000 wordt de oude koemelkerij ( Tsjaerddyk 26b) van Willem Sjerps gesloopt en bouwt timmerman Gerrit Rijpma uit Folsgare er een nieuw pand in dezelfde stijl.

Tekst: Atse Bruin

Bewerking: Wytske Heida

Foto: Wytske Heida

Zie voor meer informatie:

Venster 15 Koemelkerij Willem Sjerps Twijnstra ( Tsjaerddyk 26a).pdf


© Tekst: wytskeheida2547
© Foto voorblad: dbfolsgeare

Opmerkingenvenster

Koemelkerij Willem Sjerps Twijnstra ( Tsjaerddyk 26a)