Korenmolen De Hoop

Op een in 1694 door Schotanus vervaardigde landkaart van Fryslân staat op de plaats waar in Sumar korenmolen "De Hoop" staat, een windmolen ingetekend. Of die molen er in 1700 nog staat? In de belastinggegevens wordt dan geen melding gemaakt van een molen, wel van een stuk land met de naam "Groot Molenland". Op kaarten van 1718 en 1748 staat er wel weer een molen ingetekend.In 1847 maakt Eekhof een nieuwe kaart van Fryslân waarop de molen aan het Mounepaed ontbreekt. Pas in 1867 is er weer sprake van een molen: korenmolen "De Hoop". Eind 1881 brandt deze, vermoedelijk als gevolg van blikseminslag, af. De molen wordt in 1882 herbouwd. In 1902 wordt de molen opnieuw getroffen door de bliksem. Nu ontstaat er gelukkig geen brand.De laatste beroepsmolenaar, Anne van der Wal, zet de molen in 1947 stil. Daarna raakt deze geleidelijk in verval. In 1964 wordt de molen aangekocht door de gemeente Tytsjerksteradiel en in 1966 volgt een restauratie.Vanwege enkele verrotte onderdelen wordt de molen in 1989 opnieuw stilgezet. Uit onderzoek blijkt dat de molen aan een grondige restauratie toe is. Deze vindt plaats in 1992/1993. Daarna wordt er door de inzet van vrijwillige molenaars weer graan gemalen voor bakkers in de omgeving. Het meel is ook voor particulieren te koop. Zie voor meer informatie www.dehoopsumar.nl

Datum en tijd

Jaar: 1867
Datum: 01 januari 1867

Zie voor meer informatie:


Colofon

’De Hoop’, de laatste industriemolen in Tytjerksteradiel, K. Spithost

© Tekst:
© Foto voorblad: Archief Streekmuseum Burgum

Opmerkingenvenster

Korenmolen De Hoop

Kaart