Melkboot Broek, levensader der economie

Voor de ruilverkaveling was Broek een levendig dorp met veel activiteiten op de Broekstervaart. Eén van de meest frequente activiteiten was de melkvaart. Dankzij die melkvaart en de economische betekenis van het melkvervoer zijn veel Friese vaarten ontstaan en in gebruik gebleven. De hedendaagse recreatievaart maakt volop gebruik van deze vroegere vaarwegen.

Opgetekend met behulp van het boek "Broek, it doarpke yn it wetterlân."

Zie voor meer informatie:


Colofon

© Tekst:
© Foto voorblad: oude ansichtkaart uit eigen verzameling

Opmerkingenvenster

Melkboot Broek, levensader der economie