Deel:


Osinga State

Begin 17e eeuw woonde grietman Sybrand van Osinga op de Osinga State. Hij was gehuwd met Atke van Aggama uit Witmarsum, ook een edelmansdochter. Samen liggen ze begraven onder een schitterende renaissance zerk in de kerk van Schettens.
Sybrand zijn vader en grootvader waren ook grietman van Wonseradeel en zijn dochter Tyempck van Osinga huwde met de officier Schelte van Aysma.
Met dit huwelijk ging Osinga State over in de militaire familie Van Aysma.
Nog in het eerste kwartaal van de 18e eeuw waren zij eigenaar van dit kasteel.


© Tekst: - © Foto voorblad: Tekening van J. Stellingwerf uit 1722

Opmerkingenvenster

Osinga State