Deel:


Oudste vermelding van de naam Schettens

De naam Schettens wordt voor het eerst genoemd in het jaar 855, als ’Scettanfurthi’.
In dat jaar schenkt een zekere Folckerus grond in Schettens, aan het klooster te Werden (Duitsland).


© Tekst:

Opmerkingenvenster