Deel:


Schelte van Aysma overleden

Schelte van Aysma woonde te Schettens op Osinga State. Dit kasteel was in zijn bezit gekomen door zijn huwelijk met Tjemck van Osinga, dochter van de grietman van Wonseradeel. Schelte stamde uit een echt militair geslacht en zelf had hij een behoorlijke officierscarriere. Zo klom hij op van vaandrig en kapitein, naar uiteindelijk de topfunctie van kolonel in het Friese leger van de Nassau’s.
In 1637 was hij met zijn regimenten bij het beleg van Breda, waar hij hoogstwaarschijnlijk gewond is geraakt. In het militaire ziekenhuis te Geertruidenberg is hij op 23 augustus 1637 overleden. Vervolgens werd hij bijgezet in de familiegrafkelder in de Hervormde kerk te Schettens.


© Tekst: - © Foto voorblad: Detail van lijkstatie stadhouder Ernst Casimir uit 1633

Opmerkingenvenster

Schelte van Aysma overleden