Sint Piterkerk

Sint Piterkerk
©: Dauvellier

Deze
van oorsprong katholieke kerk is gebouwd in de eerste helft van de 12de eeuw en gewijd aan de apostel Petrus.
De kerk is één van de oudste,
maar ook één van
de grootste dorpskerken van Fryslân. Het
gehele gebouw had een lengte van
32 meter. Nog
steeds is niet helemaal duidelijk waarom in dit kleine dorp een zo grote stenen kerk werd gebouwd. Mogelijk ligt hieraan een middeleeuws bisschoppelijk  "zendingsplan" ten
grondslag.
De
zadeldaktoren dateert uit de 14de
eeuw. Het koor heeft in de loop der tijd diverse bestemmingen gekend, zoals
rechtshuis, wachthuis, provoost, kosterswoning en consistoriekamer. Tot
1832 heeft dit gedeelte van
de kerk dienst gedaan als recht- en raadhuis. De
kerk is beeldbepalend voor Grou en op zeer veel schilderijen vastgelegd.


Bronnen:  - Wandelroute door Grou, uitgave museum Hert fan Fryslân  - Werkgroep Kerk naar Buiten (Raad van Kerken)  - H. Mol en G. de Langen, Leeuwarder Courant, 12 april 2018 

Colofon

Bronnen: - Wandelroute door Grou, uitgave museum Hert fan Fryslân - Werkgroep Kerk naar Buiten (Raad van Kerken) - H. Mol en G. de Langen, Leeuwarder Courant, 12 april 2018


© Tekst: - © Foto voorblad: Dauvellier