Van fanfare tot brassband - U.D.I.

Fanfare en Brassband U.D.I.

‘Ooster-Nijkerk, 11 februari 1911. In onze plaats is thans ook van Gereformeerde zijde een fanfare korps opgericht, zodat hier nu twee fanfares zijn. Als directeur treedt op de heer De Jong van Nes.’

 In dit kleine bericht ziet men het officiële begin van Muziekvereniging U.D.I.: ‘Uitspanning Door Inspanning’. Als oprichtingsdatum wordt 11 februari aangehouden.
In Oosternijkerk bestond ook al een Hervormd korps, “Us Nocht”, opgericht in 1909 (12 leden). Bij deze vereniging speelden drie gereformeerde personen, deze drie vonden dat ze niet serieus werden genomen, omdat ze geen stem in het bestuur mochten hebben. Dit was de aanleiding om zelf maar een vereniging op te richten: U.D.I.: Uitspanning Door Inspanning. Lang hebben deze twee verenigingen niet naast elkaar bestaan. Volgens documenten uit die tijd is “Us Nocht” opgeheven rond 1914.
Na de officiële oprichting van U.D.I. werd er geld opgehaald in het dorp voor instrumenten, in totaal werd er 300 gulden opgehaald.
Sinds de oprichting heeft de vereniging roerige tijden gekend; zoals menig ander korps. Er zijn perioden geweest dat het ledental zo laag was, dat er werd vergaderd of men wel of niet door zou gaan (9 leden in 1958), maar aan de andere kant heeft U.D.I. ook zijn hoogtijdagen gevierd met vele prijzen en als beloning het spelen in hogere divisies.
In 1999 vond er in het bestaan van de vereniging een grote verandering plaats. Na bijna 90 jaar als fanfarekorps is de bezetting veranderd naar een Brassband.In de jaren die volgden heeft de band zich snel ontwikkeld tot een vereniging met toekomst.

Vanaf de oprichting kwamen er nog twee wereldoorlogen tussen door 1914 – 1918 en 1940 – 1945.
Jacob Tjerks de Jong, directeur van U.D.I. 1911 – 1914. Jacob Rosier was van 1915 – 1918 dirigent.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Klaas van Dijk van 1941-1943 directeur van U.D.I. Helaas werd hij in december 1944 door de bezetter doodgeschoten. Toen de oorlog uitbrak ging alles in het begin gewoon door, maar later moesten veel leden onderduiken en konden ze niet meer op de repetitie komen.
In 1945, midden april, had men weer de moed om te beginnen met repeteren. Onder leiding van Jan Wiebren Eelkema waren ze klaar voor het grote feest op 31 augustus en 1 september. De bevrijdingsfeesten werden groot aangepakt: met een zangkoor “Vredeloot” (ook onder leiding van J.W. Eelkema) dat in de kerk een cantate opvoerde en 35 versierde wagens voor de optocht door het dorp. De krant schreef: ‘En nu begon het feest voor de schoolkinderen, in een lange rij opgesteld, versierd met vlaggen en erebogen begon een optocht door ’t dorp vooropgaande door ’t muziekcorps U.D.I. uitgedost in historische klederdracht voorwaar een prachtig gezicht.’

Brassband U.D.I.
Op concoursen en kampioenschappen, ook op de Nederlandse Kampioenschappen ( NBK) komt U.D.I. uit in de vierde divisie. In 2005 werd op dit kampioenschap een 4e plaats behaald en in 2006 een verdienstelijke 2e plaats.
Op 12 februari 2011 vierde U.D.I. haar 100 jarig bestaan met een jubileumdag, bestaande uit de verschijning van een herdenkingsboek en een concert in samenwerking met de Friese zanger Gurbe Douwstra en het jeugdorkest van U.D.I. en Euphonia Ternaard.
In het voorjaar van 2020 is Johan Postma dirigent van U.D.I. Daarvoor stonden we onder muzikale leiding van Gijs Heusinkveld, hij is vijf jaar bij ons geweest. Het bestuur van U.D.I. vertelt:
‘U.D.I. heeft op dit moment 24 leden (een officiële brassband bestaat uit 28 leden). Nu is niet iedere stoel bezet, met optredens werken we met hulp vanuit andere verenigingen. De verdeling mannen en vrouwen is precies 50/50% een mooie mix. We hebben een mengelmoes aan jeugd en ouderen van 14 tot 65 jaar en dit klikt geweldig, we doen het samen. We doen ieder jaar mee met verschillende concoursen/kampioenschappen/federatieoptreden etc. Kampioen zijn we nog nooit geworden, een mooi streven voor de toekomst.
Het jaar 2020 is voor U.D.I. door de Corona pandemie heel vervelend, we mogen niet repeteren en we weten niet hoe lang dit gaat duren.
Samen met dirigent Postma is besloten om de samenwerking na een periode van vier jaar in 2020 te beëindigen. Inmiddels is een nieuwe dirigent gevonden in de persoon van Marco Middelburg. 
De Brassband en Drumband verzorgen op speciale dagen zoals Koningsdag en bij het dorpsfeest muziek voor de dorpsgenoten. Ook de optredens rond kerst zijn jaarlijkse hoogtepunten.

Tekst: Lobetje Swijgman


© Tekst: Reinder Tolsma
© Foto voorblad: Reinder Tolsma

Opmerkingenvenster

Van fanfare tot brassband - U.D.I.