Deel:


Van Harenskerk

De Van Harenskerk was in 1683 het eerste voorbeeld van centraalbouw in Friesland. Bouwheer van de kerk was diplomaat Willem van Haren (1626-1708). Deze kerk is het derde kerkgebouw op deze plek sinds de inpoldering van het Bildt en het ontstaan van het dorp Sint Annaparochie.

In 1686 is de grafkapel ten behoeve van de Van Harens aangebouwd achter de kerk. Willem van Haren (1626-1708), zijn vrouw Elisabeth van Hemmema waren de eerste die er werden begraven, nog 11 volgden. De grote koperen deuren van de grafkapel zijn waarschijnlijk een geschenk van de Zweede Koning Karel XI.

Tijdens de bataafse revolutiein 1795 zijn de adelijke wapens van de familie van Haren in en op de kerk blindgekapt. De wapens in de grafkapitel zijn onaangetast gebleven. In de ramen heeft vermoedelijk glas-in-lood gezeten met de wapen van Van Haren en zelfs mogelijk van Oranje-Nassau. Het is door de blindkap niet meer duidelijk, wel zijn er scherven onder de vloer aangetroffen. Door de blindkap is ook het wapen boven de preekstoel ondefinieerbaar geworden. Deze preekstoel kan heel goed een geschenk van Anna van Oranje-Nassau zijn geweest. De stadhouderlijke familie heeft meerdere malen aangegeven schenkingen te willen doen aan de Van Harenskerk. Ook de koperen wapens in de deuren van de grafkapel zijn afgebroken, het is onbekend welke wapens het betreffen, mogelijk Van Haren en Hemmema.


© Tekst: Jan Keizer - © Foto voorblad: Jan Keizer

Opmerkingenvenster

Kaart


Reageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de auteur van het item. (Jan Keizer)