Het wagenwiel Het wagenwiel staat voor de boerenwagen, die meestal groen van kleur was met rode wielen. Het wagenwiel is ook terug te vinden in het wapen van de adellijke familie Van Offenhuysen. Tegenwoordig verwijst het wiel ook naar de vele vrachtwagen-chauffeurs die het dorp telt. " /> Wapen en vlag
Deel:


Wapen en vlag

In 2016 heeft Jelle C. Terluin van de “Fryske Rie foar Heraldyk” een vlag en wapen voor Achlum ontworpen. Deze ontwerpen zijn voorgelegd aan de inwoners van Achlum en zij hebben ze van commentaar voorzien. Dit commentaar is verwerkt in de uiteindelijke ontwerpen. Net voor de Slachteloop van 2016 was het project klaar en wapperde de vlag aan het begin en einde van het dijkvak van Achlum, op de kerktoren, op het dorpshuis en bij verschillende huizen.


Wapen


Wapenomschrijving:


De groene hoofdkleur


Achlum is een “groen” dorp. In het midden ligt het Vierkant, het kaatsveld. Er staan veel bomen en om het dorp liggen groene weilanden.


De gouden schuinbalk


staat voor “De Slachte”: de beschermende zeedijk die ook wel “de Gouden Hoep” genoemd wordt en die dwars door het dorp loopt.
De kromstaf


in het midden, is een herinnering aan het klooster, dat vroeger in Achlum stond. De staf is een attribuut van St. Gertrudis, de heilige naar wie de kerk genoemd is.
De Achlumer dakpannen


De typische Achlumer dakpannen hebben een hele bijzondere vorm.


Klokje


het Jezus-, Maria-, Johannes of Angelusklokje vertegenwoordigt het klooster en de kerk. Later gebruikte men het bij de dakpannenfabriek zodat de arbeiders daar wisten dat het werk weer begon. Ook luidde men het bij brand, zodat het tevens verwijst naar de assurantiemaatschappij “Achlum”.
Het wagenwiel


Het wiel is terug te vinden in het wapen van de adellijke familie Van Offenhuysen (die vroeger in Achlum woonden??) Daarnaast verwijst het naar de boerenwagen: Achlum is al eeuwenlang een agrarisch dorp. Tegenwoordig staat het voor de vele vrachtwagenchauffeurs die het dorp telt.Vlag


Vlag omschrijving


Het groene vlak


Het groene vlak staat voor het “Vierkant”, het kaats-veld in het midden van Achlum en de groene weilan-den om Achlum.
De gele baan


De gele baan in het midden verwijst naar “de Slachte”, de waterkering die ook wel de “Gouden Hoep” genoemd wordt en die dwars door het dorp loopt. De baan is aan de linkerkant groen, omdat de Slachte als een groen lint door de omgeving slingert en over-gaat in de groene dijk (het onverharde deel richting Tzum).
De gele vierkanten


De gele vierkanten staan voor de vruchtbare klei-grond, die in meerdere opzichten belangrijk voor Achlum is en was.
Het rode klokje verwijst naar drie zaken:


1. de kerk en het klooster;
2. de brandverzekering “Achlum” (als er brand was "kraaide de rode haan”);
3. de klok hing tijdelijk bij de dakpannenfabriek waar men o.a. de rode dakpannen maakte.
Het wagenwiel


Het wagenwiel staat voor de boerenwagen, die meestal groen van kleur was met rode wielen. Het wagenwiel is ook terug te vinden in het wapen van de adellijke familie Van Offenhuysen. Tegenwoordig verwijst het wiel ook naar de vele vrachtwagen-chauffeurs die het dorp telt.


© Tekst: - © Foto voorblad: J. Terluin

Opmerkingenvenster

Wapen en vlag