Wapen en Vlag


Tot 1 januari 1984 was Oosternijkerk een van de 13 dorpen van
Oostdongeradeel. Op 1 januari 1984 werden Oostdongeradeel, Westdongeradeel en
Dokkum samengevoegd tot de nieuwe gemeente Dongeradeel. De drie oude
gemeenteraden hadden al voor dit samengaan een nieuw wapen laten ontwerpen voor
de nieuw te vormen gemeente.

In 1987 namen de Culturele Commissies van
(voormalig) Oost- en Westdongeradeel het initiatief om ook voor de dorpen een
wapen en een vlag te laten ontwerpen. De Fryske Rie foar Heraldyk nam deze taak
op zich en in de gemeenteraadsvergadering van 28 januari 1988 werden de wapens
en vlaggen van alle dorpen van Dongeradeel vastgesteld.

Voor Oosternijkerk werd een gedeeld wapen bedacht in de kleuren
blauw en rood: de kleuren van Dongeradeel (wit-blauw) en Oostergo (wit-rood).
Dat gedeelde herinnert aan de grens tussen de vroegere gemeenten Oost- en
Westdongeradeel, de Paesens waaraan het dorp ligt.

Aan de andere kant van de
Paesens ligt Nes en ook dat dorp kreeg een gedeeld wapen. Op het wapen zijn drie
voor Oosternijkerk karakteristieke symbolen in wit weergegeven: de orgelpijp
voor Sint Cecilia, de patroonheilige van de kerk en de hazewindhond en twee
rozen voorkomende in het wapen van het geslacht Sjoorda. De Sjoorda’s waren
hoofdelingen die in de 15e en 16e eeuw belangrijk waren
in Oostergo.
Tot 1700 was er nog een stins aanwezig op het terrein van het voormalige
Sjoorda stamslot.

 In de vlag komen de kleuren blauw en rood terug en de
hazewindhond.

 

Heraldisch is de beschrijving als volgt:

Wapen:

I. In rood een zilveren klimmende windhond.

II. In blauw een zilveren orgelpijp, paalsgewijs geplaatst en in
het schildhoofd vergezeld van twee zilveren rozen.

 

Vlag:

Vluchtschuingedeeld van rood en blauw met op het midden van de
vlag een springende hazewindhond, die een hoogte heeft, gelijk aan 3/4
vlaghoogte.

 


In december 1999 kregen de besturen van dorpsbelang in Dongeradeel
een cadeautje van de gemeente: een metalen schild met daarop het wapen van het eigen
dorp. Dat schild is vastgemaakt aan het plaatsnaambord aan de Mûnewei zodat
eenieder die het dorp binnenrijdt kennis kan nemen van het wapen van
Oosternijkerk. Het is ook bedoeld voor de dorpsgenoten zelf die trots kunnen
zijn op dit wapen dat een aantal historische gebeurtenissen van het dorp laat
zien.


Op 1 januari 2019 fuseren Dongeradeel, Ferwerderadeel en
Kollumerland c.a. tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Zouden de dorpen in
de nieuwe gemeente nu allemaal zo’n mooi wapen krijgen?     

Datum en tijd

Jaar: 1988

©
Tekst:
Foto voorblad: Gemeente Dongeradeel, Dokkum

Opmerkingenvenster

Wapen en Vlag