Waterdorp Grou

Waterdorp Grou
©: onbekend

“Door
de moerassige aard van de bodem in de omgeving van Grouw, is
deze ongeschikt voor bouwland; het gehele gebied is een echte Friese "greidestreek".
Deze situatie maakte dat de vroegste bewoners van oudsher vertrouwd waren met
het water. Uit de oude kaarten van Schotanus (1664 en 1694), de kadastrale
kaart ± 1820, Eekhoff e.d.
blijkt dat hier van een archipeldorp gesproken kan worden, dat alleen via het
water te bereiken was”.

“Aan
het graven van het Kolonelsdiep in de 16e eeuw heeft Grouw mede
zijn bloei te danken. Door dit kanaal liep de scheepvaart van Groningen naar
Holland via Grouw. Ook
de schippers van Leeuwarden voeren via Grouw.

Door
de schaarste aan hooggelegen, droogblijvende grond waren de bewoners gedwongen
de huizen zeer dicht opeen te bouwen. Hierdoor ontstond een haast stedelijke
bebouwing, met veel waterlopen en smalle straten (vergelijk Venetië).
Ondanks de vele dempingen, heeft het dorp deze karakteristiek behouden.”


Bron: P.L. de Vrieze, in: It Beaken, 1976-3

Colofon

Bron: P.L. de Vrieze, in: It Beaken, 1976-3


© Tekst: - © Foto voorblad: onbekend