Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Tijdperken

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Vlag & Wapen

© J. Terluin

Wapen en vlag

In 2016 heeft Jelle C. Terluin van de “Fryske Rie foar Heraldyk” een vlag en wapen voor Achlum ontworpen. Deze ontwerpen zijn voorgelegd aan de inwoners van Achlum en zij hebben ze van commentaar

...

Lees meer

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Recreatie

© Facebook pagina Schettens-Longerhouw, dhr. L. Spijksma

Hoge brug / vaarroute

In het jaar 2000 werd de zeer lage brug in Schettens vervangen door een brug met 2,5 meter doorvaarhoogte. Dit in verband met de 11-stedentocht route Bolsward-Harlingen, waar sindsdien veel grotere bo

...

Lees meer

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Onderwijs

© Foto van A.A. Buwalda

Nieuwe school

In 1992 wordt het huidig schoolgebouw gebouwd, omdat het vorige gebouw uit 1955 dateerde en niet meer aan de eisen der tijd voldeed. Ook groeide het aantal leerlingen gestaag, waardoor er in 2006 zelf

...

Lees meer

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Onderwijs

© J. de Jong ( boek Ferwâlde )

School

De eerste keer dat er over een schoolmeester in Ferwoude wordt gesproken is in 1607. Lambertus Henrici. Of dit ook de eerste schoolmeester is niet bekend. Voor de rest is er voor 1800 niet zo veel bek

...

Lees meer

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Cultuur

© roelie anema

Dorpshuis de Singel

In 1862 werd in Achlum aan de Voorstraat (nu Dorpsstraat) een dorpscafé gebouwd. Het kapitale dorpscafé verrijkte het dorpsaanzien destijds behoorlijk. Het café heeft in de loop der tijden ver

...

Lees meer

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Sport

© onbekend

Skûtsjesilen

Skûtsjes (beurt- en vrachtschepen) vervoerden o.a.  landbouwproducten, aarde, zand en puin. Al sinds 1820 werden er ’s zomers, als er weinig werk was voor de schippers, zeilwedstrijden georgan

...

Lees meer

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Cultuur

© onbekend

Ziekenfonds “It Gild”

Het oudste nog bestaande Nederlandse ziekenfonds werd opgericht in 1776 met als doel het verlenen van financiële ondersteuning bij ziekte, ouderdom en overlijden. De lijfspreuk luidt: “Lofwaardig i

...

Lees meer