Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Tijdperken

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Archeologie & Opgravingen

© https://commons.wikimedia.org/wiki/

Van het jaar 1000 tot het jaar 1200

Na 900 werd de samenleving verder gebouwd op de fundamenten van het verleden. Onder Christelijke invloeden vormde zich langzaam een samenleving met drie standen: adel, geestelijkheid en boeren.

...

Lees meer

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Kerk & Religie

© eigen collectie

Kerk

In deze tijdsperiode werd de huidige bakstenen kerk van Westergeest gebouwd vanuit de St. Bonifatiusabdij te Dokkum.
Kruiskerk De Benedictijner monniken uit Dokkum hebben voor de kerkbo

...

Lees meer

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Landschap & Geologie

© Wytske Heida

Mieddyk

De dijk is aangelegd rond de 12e eeuw en liep vanaf Folsgare naar Vijfhuis, waar de dijk weer aansloot op de oude Middelzeedijk. Het laatste deel van de dijk is verdwenen, maar tot Oosterburen is de d

...

Lees meer

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Pioniers & Eerste bewoners

© J. Gardenier Visscher

Vroege Ferwoudsters

De eerste Ferwoudster die met naam genoemd wordt is Syfridus Bodensz. Hij was schipper van Ferwoude. Hij schreef een brief aan het consulaat in Hamburg, omdat in de Elbe ten onrechte beslag was gelegd

...

Lees meer

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Archeologie & Opgravingen

© Dirk Strijker, Sumar

Bouwwerk uit de twaalfde eeuw

Bij de aanleg van de noordelijke rondweg langs Sumar (1994, Koekoekswei) treft de aannemer in het gele zand van het gegraven cunet van de weg donkere verkleuringen aan. 
De Werkgroep Archeolog

...

Lees meer

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Kerk & Religie

© Jacobus J. Stellingwerf

Kerk van Longerhouw gebouwd

Omstreeks 1250 is de oude kerk van Longerhouw gebouwd. Vooral bij de toren is nog goed te zien dat deze van kloostermoppen is gebouwd. Er is gelukkig een afbeelding uit 1722 bewaard gebleven, waarop d

...

Lees meer

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Pioniers & Eerste bewoners

© Reinder Tolsma

Ontstaan Oosternijkerk

Dodo en Siburg

Over het ontstaan van Oosternijkerk.
 “Bij de feiten die ik verhaald heb, vergat ik bijna iets te vertellen wat ik mij wel wat laat herinner. Een vrouw, Si

...

Lees meer

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Kerk & Religie

© Dauvellier

Sint Piterkerk

Deze van oorsprong katholieke kerk is gebouwd in de eerste helft van de 12de eeuw en gewijd aan de apostel Petrus.
De kerk is één van de oudste, maar ook één van de grootste dorpskerken va

...

Lees meer

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Kerk & Religie

© onbekend

Het Karmelieter klooster van Woudsend

Door de toenemende bevolkingsgroei werden in de vroege Middeleeuwen vanuit het Noorden de Zuidelijker gelegen veengebieden ontgonnen voor landbouw. Zo ontstonden rond 1100 de dorpen Ypecolsga en Ind

...

Lees meer