Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Tijdperken

Interbellum (1918-1940)

Gebeurtenis

©

Elektra in Schettens aangelegd

In 1926 wordt Schettens aangesloten op het elektra-netwerk. Dorp na dorp werd in die tijd kort na elkaar aangesloten op het toen supermoderne elektranetwerk.

...

Lees meer

Interbellum (1918-1940)

Industrie & Fabricage

© Dirk Strijker, Sumar

Nederlandsche Thermomchemische Fabrieken (N.T.F.)

Op 18 februari 1925 richtte José Vigevéno de N.V. Nederlandsche Thermochemische Fabrieken (N.T.F.) op.
Voor dit destructiebedrijf had hij een chemicus nodig en hiervoor trok hij Hendrik Jacob Pr

...

Lees meer

Interbellum (1918-1940)

Landschap & Geologie

© oude ansichtkaart uit eigen verzameling

Melkboot Broek, levensader der economie

Voor de ruilverkaveling was Broek een levendig dorp met veel activiteiten op de Broekstervaart. Eén van de meest frequente activiteiten was de melkvaart. Dankzij die melkvaart en de economische betek

...

Lees meer

Interbellum (1918-1940)

Dorps- of Stadsfiguur

© Geart Cuperus

De Pontenier

Zoals in ieder dorp zijn er ook in Oosternijkerk bijnamen (geweest). Soms had dat te maken met een beroep, zoals bij Piet ‘Bakker’, of met een bepaalde eigenschap, zoals bij het zware stemgeluid v

...

Lees meer