Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

Tijdperken

Renaissance (1500-1600)

Architectuur

© Tekening van J. Stellingwerf uit 1722

Osinga State

Begin 17e eeuw woonde grietman Sybrand van Osinga op de Osinga State. Hij was gehuwd met Atke van Aggama uit Witmarsum, ook een edelmansdochter. Samen liggen ze begraven onder een schitterende renaiss

...

Lees meer

Renaissance (1500-1600)

Gebeurtenis

© Boek: De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560

Saksische Zwarte Hoop raast door Schettens

Het Saksische huurlingenleger ’de Zwarte Hoop’ genaamd, trok moordend en brandend door Wonseradeel, waarbij ook Schettens en Longerhouw flink getroffen werden.

...

Lees meer

Renaissance (1500-1600)

Kerk & Religie

© Foestrum

Protestants en Rooms Katholiek

In dit tijdsbestek schudde de samenleving middeleeuwse culturele vormen van zich af. Dat was ook te merken in ons dorp. De Rooms Katholieke kerk stond op haar fundamenten te schudden en Protestanten

...

Lees meer