Canons van de Friese dorpen en steden
NederlandsFries

School

School

De eerste keer dat er over een schoolmeester in Ferwoude wordt gesproken is in 1607. Lambertus Henrici. Of dit ook de eerste schoolmeester is niet bekend. Voor de rest is er voor 1800 niet zo veel bekend over onderwijs in Ferwoude. In 1817 waren er 18 leerlingen. Er was geen leerplicht en zomerdag geen school. De schoolmeester kon dan ook niet bestaan van het schoolmeesters vak en was er dan vaak boer bij. 
In 1835 werd de school verbouwd. Er waren toen ca 30 leerlingen. In 1857 kwam er een nieuwe onderwijswet die vond dat het openbare onderwijs geneutraliseerd moest worden. Bijzonder onderwijs werd toegestaan, maar niet gesubsidieerd. In Ferwoude veranderde dat niet. De schoolmeester gaf christelijk onderwijs. Na het overlijden van de meester wilde Ferwoude graag christelijk onderwijs behouden, maar een liberale koopman uit Makkum wilde openbaar onderwijs, aangezien hij dacht verantwoordelijk te zijn voor het onderwijs in de gemeente. Hij stuurde een tijdelijke meester naar Ferwoude om openbaar onderwijs te geven. Deze nieuwe meester vond de deur van school op slot. Ook toen de meester terug kwam met een veldwachter bleef de deur op slot. 
In 1870 heeft de rechtbank besloten dat de school onder gezag van de kerk van Ferwoude moest blijven. In 1901 komt de leerplicht. Elk kind tussen de 7 en 13 jaar moet naar school. Tot 1980 was de Ferwoudster school onderdeel van de kerk in Ferwoude. Het bestuur van de school bestond toen uit kerkvoogden. In 2015 is helaas een einde gekomen aan het onderwijs-tijdperk in Ferwoude. Er waren te weinig kinderen om de school open te houden. De kinderen zijn naar verschillende plaatsen gegaan om onderwijs te kunnen volgen. De school doet tegenwoordig dienst als dorpshuis waar vele verenigingen gebruik van maken.

Tekst: ©
• Foto: © J. de Jong ( boek Ferwâlde )

Dit venster maakt deel uit van de Canon van Ferwoude. Klik hier om de hele Canon van Ferwoude te bekijken.