Iedere Friese plaats een eigen Canon van de lokale historie!

Welkom

Welkom op de website van de Friese Dorpscanons. Op deze website kunnen alle Friese dorpen en steden hun eigen lokale historische Canon beschrijven en bijhouden.

Historische Canons zijn inmiddels een niet meer weg te denken fenomeen in de Nederlandse samenleving. Zo hebben de meeste grote steden in Nederland hun historische Canons opgetekend. Daarmee laten ze op hoofdlijnen zien wat bepalend is geweest in de eigen ontstaansgeschiedenis. Ook op nationaal en provinciaal niveau zijn historische canons samengesteld. Voor de Canon van Nederland is onlangs een prachtige nieuwe tentoonstelling ingericht in het Openlucht Museum in Arnhem.

Dichter bij huis geeft de Canon van Fryslân in ruim veertig vensters op het verleden een bloemlezing van personen, gebeurtenissen en omstandigheden die de mooie en karaktervolle provincie Fryslân hebben gevormd tot wat het nu is.

In 2018, het jaar van de Culturele Hoofdstad en het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, is het de beurt aan alle dorpen en steden in Friesland. De gedachte is dat alle Friese dorpen en steden, van groot tot klein, een bijzondere ontstaansgeschiedenis hebben. Wanneer is de plaats ontstaan? Waarom op die plek? Wie waren de pioniers en eerste bewoners? Wie hebben het dorp verder ontwikkeld? Zijn er markante en bepalende gebeurtenissen geweest in de lokale historie? Al dit soort vragen kan worden beantwoord in de eigen lokale historische Canon.

In 2018 zullen alle dorpen en steden in Friesland worden uitgenodigd om met hulp van deskundigen hierover na te denken. Het resultaat zal op deze website worden gepubliceerd. Daarbij worden alle lokale Canons met elkaar in verband gebracht. Waardoor er een een totaaloverzicht ontstaat waarin op allerlei manieren dwarsverbanden kunnen worden aangebracht. Deze zullen op hun beurt ook weer worden gebruikt voor het onderwijs.

Speciaal voor dit alles is het project “Canons van de Friese dorpen en steden” opgezet. Aan het project werken mee Tresoar, Stichting Doarpswurk, Afűk, Bureau Erfgasten, It âlders erf en Bureau DeeEnAa. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân.

De technische en inhoudelijke basis voor het project wordt gelegd door het bestaande erfgoedplatform van FrieslandWonderland. Ter gelegenheid en verdere uitbouw van het projectresultaat is de Stichting FrieslandWonderland opgericht.

Nieuws

9-03-2018

© Archief van wijlen D.Franke, Burgum

Tramstation Sumar

Wist u dat er in Sumar een tramstation heeft gestaan? Lees over het tramstation en andere interessan......

lees meer

24-01-2018

© DeeEnAa

Vijftig deelnemers

Plaatselijk belang van Beetgumermolen heeft zich vandaag aangemeld als vijftigste deelnemer aan het ......

lees meer

29-12-2017

© DeeEnAa

Gelukkig nieuwjaar

Op de drempel van het nieuwe jaar willen we iedereen een gelukkig en gezond 2018 toewensen. We hopen......

lees meer

18-12-2017

© Doarpswurk

Nuvere skutters

Janneke de Boer pleit op haar Blog op de website van Doarpswurk voor "Nuvere skutters" in de dorpsca......

lees meer

13-12-2017

© DeeEnAa

Veelbelovende start

Project "Canons van de Friese dorpen en steden" beleeft een succesvolle start.

Uitsluitend posit......

lees meer

11-12-2017

© Stichting FrieslandWonderland

Artikel Friesch Dagblad

In het Friesch Dagblad van 11 december j.l. werd ook aandacht besteed aan het project Canons van de ......

lees meer

30-11-2017

© DeeEnAa

Website gelanceerd

Na een lange periode van voorbereidingen is vandaag de website van het project "Canons van de Friese......

lees meer