Home

Kaart

Welkom op de Dorpscanon website. Op deze website kunnen dorpen en steden hun eigen lokale historische Canon schrijven en beheren.

Historische Canons zijn inmiddels een niet meer weg te denken fenomeen in de Nederlandse samenleving. Zo hebben de meeste grote steden in Nederland hun historische Canons opgetekend. Daarmee laten ze op hoofdlijnen zien wat bepalend is geweest in de eigen ontstaansgeschiedenis. Ook op nationaal en provinciaal niveau zijn historische canons samengesteld zoals de Canon van Nederland, de Canon van Friesland, Limburg etc. (op de Canons-pagina geven we binnenkort een compleet overzicht inclusief overzichtskaart)

Nu is het de beurt aan de kleinere plaatsen in Nederland. De gedachte is dat alle dorpen en steden, van groot tot klein, een bijzondere ontstaansgeschiedenis hebben. Wanneer is de plaats ontstaan? Waarom op die plek? Wie waren de pioniers en eerste bewoners? Wie hebben het dorp verder ontwikkeld? Zijn er markante en bepalende gebeurtenissen geweest in de lokale historie? Heeft de plaats beroemdheden voortgebracht. Al dit soort vragen kan worden beantwoord in de eigen lokale historische Canon.

Online Dorpscanon Workshops

Vanaf 26 mei 2021 start DeeEnAa met wekelijkse online dorpscanon-workshops. In deze workshops wordt uitleg gegeven over het idee achter de dorpscanons en hoe deze kunnen worden gemaakt. Verder zal uitgelegd worden hoe het systeem kan worden gebruikt voor het ondersteunen van dorpswandelingen (incl. bebording met QR-codes en gekoppelde WebApp) en wordt uitleg gegeven over het geheel vernieuwde dorpscanon-beheersysteem.

De workshops zijn vooral bedoeld voor lokale historische commissies en verenigingen van plaatselijk belang maar als u zich op persoonlijke titel sterk maakt voor documentatie van de lokale historie van uw dorp of stad dan bent u natuurlijk ook van harte welkom om deel te nemen.

U kunt gratis deelnemen aan een of meerdere van deze workshops. De workshops zijn voorlopig op iedere Woensdagavond in de maanden Mei en Juni. Aanvang is telkens 19:30uur en de workshops duren ongeveer een tot anderhalf uur.

U kunt zich via onderstaande formulier aanmelden voor een van de volgende workshops: 26 mei, 2 Juni, 9 Juni, 16 Juni en 23 Juni. Graag wel even duidelijk vermelden voor welke workshop en voor welk dorp u zich aanmeldt. Na aanmelding krijgt u via de mail een digitale uitnodiging met daarin de link naar de online workshop.

Natuurlijk is het doorgaan van de workshops gebonden aan een minimaal aantal deelnemers. Mocht een workshop geannuleerd worden dan wordt u natuurlijk ruim vooraf geïnformeerd.

Wij hopen u te mogen verwelkomen tijdens een van onze dorpscanon-workshops op 26 mei, 2 Juni, 9 Juni, 16 Juni of 23 Juni.

UitgelichtTsjaerddyk 34

 Timmerman Johannes Paulus Spiering uit Folsgare bouwt rond 1842 een dubbele woning naast de winkel van Sjerp Piersma (Tsjaerddyk 36). De woningen zijn niet even groot, woning a) is een starterswoning en woning b) een ééngezinswoning. De bleek, het stalt, de regenwaterbak, het secreet en de asbak achter de woningen zijn voor gezamenlijk gebruik.

 Als de bouw in 1842 gereed is melden Murk Lykles Postma, boerenarbeider, en Stijntje ten Kate zich voor de ééngezinswoning.  Zij  zijn getrouwd 1838 getrouwd. Op 12 mei 1862 verhuizen ze naar Oost


Locatie